Martha Rosler

http://www.martharosler.net/

Martha Rosler jest artystką posługującą się medium wideo, fotografią, tekstem, instalacją i performancem. W swojej twórczości podejmuje tematykę relacji między tym, co publiczne i prywatne, analizuje problemy życia codziennego i mediów oraz architektury i przestrzeni publicznej.

Rosler opublikowała wiele książek, fotografii i tekstów dotyczących zagadnień przestrzeni publicznej - od lotnisk po autostrady, zabudowę mieszkalną i kwestie gentrifikacji.

Retrospektywę jej twórczości pokazywano w muzeach na całym świecie, jej teksty publikowane są regularnie w pismach takich jak Artforume-flux journal, and Texte zur Kunst.

Zeszłego roku zaprezentowała nową serię fotografii wykonanych podczas wyjazdu na Kubę w styczniu 1981 roku, a w listopadzie w nowojorskim MoMA odbyła się jej Meta-Monumental Garage Sale.

Rosler żyje i pracuje na Brooklynie.