Agnieszka Rejniak-Majewska

Katedra Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego

Adiunkt w Katedrze Estetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, autorka rozprawy doktorskiej Problem racjonalności sztuki w praktyce artystycznej i dyskursie teoretycznym późnego modernizmu i postmodernizmu [praca wyróżniona w konkursie Instytutu Kultury na najlepszą rozprawędoktorską w 2005 r. – II miejsce]. Jej zainteresowania naukowe obejmują nowoczesne i ponowoczesne koncepcje podmiotowości i doświadczenia; modernizm artystyczny i doświadczenie nowoczesności – rekonfiguracje aisthesis; relacji sztuki ze sferą publiczną oraz polityczność sztuki; dzieje krytyki artystycznej, tradycje formalizmu. Autorka licznych publikacji i przekładów naukowych.