Dorota Ogrodzka

Instytut Kultury Polskiej UW

animatorka kultury, kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Teatru i Widowisk. Współtworzy kolektyw Performeria Warszawy, wraz ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru i Instytutem Teatralnym działa w obszarze edukacji teatralnej i wizualnej.