Agnieszka Jakimiak

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Wydział Reżyserii

Dramaturżka i eseistka. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i studentka dramaturgii na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST; recenzentka teatralna i filmowa, laureatka I miejsca w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Nie była asystentką Krystiana Lupy. Współpracowała z reżyserami: Radosławem Rychcikiem („Ból fantomowy”), Katarzyną Szyngierą (spektakle: „Przypisy do Powstania”, „Autobus jedzie”), Weroniką Szczawińską („Jak być kochaną”, „Re//mix Zamkow: 2 albo trzy rzeczy które o niej wiem”, „Artyści prowincjonalni”). Publikowała na łamach „Dwutygodnika”, „Didaskaliów”, „Kina”, „Res Publiki Nowej”, „Ha!artu”.