Stefanie Gerke

Humboldt Universität in Berlin

Historyczka sztuki. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki i Obrazu na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jej badania skupiają się na wizualnych przedstawieniach architektury w fotografii, filmie i sztuce wideo. Przygotowuje pracę doktorską na temat obrazu zrujnowanej architektury powojennej w sztuce współczesnej.