Svea Bräunert

Uniwersytet w Poczdamie

Autorka odbywa staż podoktorski w projekcie Visibility and Visualization: Hybrid Forms of Pictorial Knowledge na Uniwersytecie w Poczdamie. Obroniła doktorat Spectral Histories: Leftwing Terrorism and the Arts na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Stypendystka Fundacji Fulbrighta na Washington University w St. Louis i stypendystka Cornell University. Zajmuje się relacjami pomiędzy historią, traumą i sztuką.