Ika Matyjaszkiewicz

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Artystka, historyczka sztuki i doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2011 obroniła pracę magisterską w IHS UW, Ciało człowieka – ciało Boga. Widz wobec wizerunku Theotokos w absydzie kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu, wyróżnioną jako najlepszą pracę magisterską roku. Współpracuje z Instytutem Badań Literackich PAN przy projekcie Sensualność w kulturze Polskiej. Jest stypendystką Fundacji Lanckorońskich, zaś w lutym 2014 korzystała ze stypendium w Rzymie. Przedmiotem jej zainteresowań jest teoria obrazowania oraz relacja pomiędzy obrazem a widzem w wiekach średnich i sztuce współczesnej.