Alicja Gzowska

ORCID academia.edu

Kuratorka i historyczka sztuki zajmująca się polską powojenną architekturą: zarówno późno- jak i post- modernistyczną. Pracuje dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz w ramach projektów badawczych. Jest współautorką książek Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Rozmowy z architektami (2013), Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji (2012) i autorką monografii zburzonego katowickiego dworca pt. Szesnaście żelbetowych kwiatów. Nowy dworzec kolejowy w Katowicach (2012). Współpracowała przy publikacji i wystawie Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks (wydarzenie towarzyszące 14 Biennale Architektury w Wenecji, 7.06–23.11. 2014).