Alicja Gzowska

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Doktorantka na Wydziale Historycznym UW, gdzie pod opieką prof. Waldamera Baraniewskiego przygotowuje pracę poświęconą polskiej architekturze inżynieryjnej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Współredaktorka tomu P2. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (2013).