Eve Kosofsky Sedgwick

(1950–2009) Amerykańska badaczka prowadząca refleksję w dziedzinie gender studies, teorii krytycznej, oraz teorii queer, której była pionierką. Napisała wiele książek dotyczących zagadnień z tak różnych dyscyplin, jak psychoanaliza, literatura, pedagogika i kultura materialna. Postulowała uważny tryb lektury zjawisk i tekstów kulturowych; sama wprowdziła do języka humanistyki określenia "homospołeczny" i "antyhomofobiczny". Opublikowała między innymi książki: Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985), Epistemology of the Closet (1991), Performativity and Performance (1995, współredagowane z Andrew Parkerem), Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity (2003).