Marcin Bogucki

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Absolwent kulturoznawstwa, historii sztuki i muzykologii, doktorant w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW. Autor książki Teatr operowy Petera Sellarsa (Poznań 2012).