Sławomir Sikora

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Zainteresowania, publikacje oraz prowadzone zajęcia koncentrują się przede wszystkim wokół antropologii wizualnej, antropologii miasta, antropologii śmierci i teoretycznych zagadnień związanych z antropologią. Autor książek Fotografia. Między dokumentem a symbolem (2004) oraz Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii (2012); publikował m.in. w „Dialogu”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Res Publice Nowej”, „Roczniku Historii Sztuki”. Współredaktor książki Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (2009). Współkurator wystawy Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego (Zachęta 2005); współautor filmu Żeby to było ciekawe. O mediatyzacji obrzędów weselnych (2009).