Tobias Hering

Ur. 1971, niezależny kurator i pisarz. Jako uczestnik Living Archive – Archival Work as a Contemporary Artistic and Curatorial Practice (Arsenal - Institute for Film and Video Art, Berlin) był zaangażowany w wiele projektów (m.in. Visionary Archive, 2013) powiązanych z afrykańską kinematografią i jej obecnością/nieobecnością w archiwach. Tobias Hering jest członkiem jury festiwalu dokumentu i video "dokfest Kassel" i redaktorem zbioru esejów Der Standpunkt der Aufnahme - Point of View: Perspectives of political film and video work (2014).