T.J. Demos

History of Art and Visual Culture Faculty, University of California Santa Cruz

Profesor Historii Sztuki i Kultury Wizualnej na University of California Santa Cruz. Zajmuje się sztuką współczesną, kulturą wizualną, a w szczególności politycznym potencjałem sztuki oraz artystycznymi reakcjami na procesy globalizacji i migracji. Autor książek The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary during Global Crisis (2013), Return to the Postcolony: Spectres of Colonialism in Contemporary Art (2013), Dara Birnbaum: Technology / Transformation: Wonder Woman (2010) i The Exiles of Marcel Duchamp (2007).