Piotr Schollenberger

Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią i tradycją estetyki fenomenologicznej, a także teorią sztuki. Publikował w „Sztuce i Filozofii”, „Kontekstach”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”. Autor m.in. książki Granice poznania doświadczenia estetycznego (2014), redaktor wraz z Iwoną Lorenc i Mateuszem Salwą książki Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty (2012). Razem z Moniką Murawską przygotowuje tłumaczenie książki Jean-François Lyotarda Co malować? Adami, Arakawa, Buren (planowana data wydania: 2015).