Igor Piotrowski

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Kulturoznawca i teolog. Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, członek Pracowni Studiów Miejskich. Zajmuje się historią kultury polskiej, zarówno epok dawnych, jak i nowszych, dziejami Warszawy. Autor książek: Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (2007); Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (2012).