DO WGLĄDU

Polska

Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku, red. Anna Saciuk-Gąsowska, Jarosław Suchan, Łukasz Zaremba, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017

Anna Bargiel, Jakub Wojnarowski, Węże, sztylety i płatki róży. Polska ilustracja książkowa, Bunkier Sztuki, Kraków 2016

Łukasz Biskupski, Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa,
Fundacja Bęc Zmiana – Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017

Tom Dyckhoff, Epoka spektaklu. Perypetie architektury i miasta XXI wieku, przeł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Karakter, Kraków 2018

Zdeno Kolesár, Jacek Mrowczyk, Historia projektowania graficznego, przeł. Joanna Goszczyńska, Karakter, Kraków 2018

Kultura wizualna w Polsce. T.1. Fragmenty, T.2. Spojrzenia, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba, Fundacja Bęc Zmiana – Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017

Joanna Kusiak, Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2018

Magnetyzm, red. Katarzyna Czeczot, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016

Lena Magnone, Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową, t. 1–2, Universitas, Kraków 2016

Ewa Majewska, Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2018

Wiktor Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Universitas, Kraków 2016

Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta, red. Andrij Bojarov, Paweł Polit, Karolina Szymaniak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017

Paweł Mościcki, Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017

Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. Przemysław Czapliński, Ryszard Nycz i in., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017

Object Lessons. Zofia Rydet’s „Sociological Record”, red. Krzysztof Pijarski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2017

Krzysztof Pijarski, Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, Łódź 2017

Kacper Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2017

Points of Convergence: Alternative Views on Performance, red. Marta Dziewańska, Andre Lepecki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2017

Agnieszka Rejniak–Majewska, Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

Socrealizmy i modernizacje, red. Aleksandra Sumorok, Tomasz Załuski, Wyd. Akademii Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego w Łodzi, Warszawa 2018

Rebecca Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat, przeł. Anna Dzierzgowska, Karakter, Kraków 2017

Agnieszka Sosnowska, Performans oporu, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2018

Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. Tomasz Fudala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2017

Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody, red. Aleksandra Jach, Paulina Kurc-Maj, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017

Agata Szydłowska, Od Solidarycy do Typopolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018

Krzysztof Świrek, Teorie ideologie na przecięciu marksizmu i psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Łukasz Zaremba, Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej, Fundacja Bęc Zmiana – Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2018

Błażej Warkocki, Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018

Mikołaj Wiśniewski, Nowy Jork i okolice. O twórczości Jamesa Schuylera, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018

W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. Andrzej Gwóźdź, Margarete Wach, Universitas, Kraków 2017

Świat

Ernst van Alphen, Failed Images Photography and its Counter-Practices, Valiz, Rotterdam 2018

James Bridle, Technology and the End of the Future, Verso Books, London 2018

Julia Bryan-Wilson, Fray. Art and Textile Politics, University of Chicago Press, Chicago 2017

Thomas Elsaesser, Film History as Media Archaeology. Tracking Digital Cinema, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018

Jonathan Flatley, Like Andy Warhol, University of Chicago Press, Chicago 2017

David Graeber, Marshall Sahlins, On Kings, Hau Books, Chicago 2017

Adam Greenfield, Radical Technologies. The Design of Everyday Life, Verso Books, London 2017

The Long 1980s. Constellations of Art, Politics, and Identities: A Collection of Microhistories, red. Nick Aikens, Teresa Grandes, Nav Haq, Beatriz Herráez, Nataša Petrešin-Bachelez, Valiz, Rotterdam 2018

Jeroen Lutters, The Trade of the Teacher. Visual Thinking with Mieke Bal, Valiz, Rotterdam 2018

Domenico Bertoloni Meli, Visualizing Disease. The Art and History of Pathological Illustrations, University of Chicago Press, Chicago 2017

Joanne Morra, Inside the Freud Museums. History, Memory and Site-responsive Art, International Library of Modern and Contemporary Art, Tauris, London 2018

Outliers and American Vanguard Art, red. Lynne Cooke, University of Chicago Press, Chicago 2018

Bruce Robbins, The Beneficiary, Duke University Press, Durham 2017

Catherine Russell, Archiveology. Walter Benjamin and Archival Film Practices, Duke University Press, Durham 2018

William Mozzarella, The Mana of Mass Society, The University of Chicago Press, Chicago–London 2017

What’s the Use? Constellations of Art, History and Knowledge: A Critical Reader, red. Nick Aikens, Thomas Lange, Jorinde Seijdel, Steven ten Thije, Valiz, Rotterdam 2016