Do wglądu

Polska

Clément Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, przeł. Tomasz Swoboda, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014.

Gilles Deleuze, Fałda. Leibniz a barok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Encyklopedia Gender, red. Monika Rudaś-Grodzka et. al., Czarna Owca, Warszawa 2014.

Nancy Fraser, Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, przeł. Agnieszka Weseli, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie / I can repeat only unconsciously, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014.

Karolina Ziębińska–Lewandowska, Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946–1989, Fundacja Bęc Zmiana–Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Scholar, Warszawa 2014.

PAPA. Maria Papa Rostkowska. Kobieta z marmuru, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego Królikarnia, Warszawa 2014.

Agnieszka Rejniak–Majewska, Puste miejsce po krytyce, Officyna, Łódź 2014.

Elisabeth Roudinesco, Po co psychoanaliza?, przeł. Anna Gieros, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Karakter, Kraków 2014.

Jolanta Studzińska,Socrealizm w malarstwie polskim, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Enzo Traverso, Historia jako pole bitwy, Książka i Prasa, Warszawa 2014.

Krzysztof Trojanowski, Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957), red. Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego–Instytut Adama Mickiewicza–Hatje Cantz Verlag, Warszawa 2014.

McKenzie Wark, Spektakl dezintegracji. Sytuacjonistyczne drogi wyjścia z XX wieku, przeł. Katarzyna Makaruk, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014.

Karolina Wiktor, Wołgą przez Afazję, korporacja ha!art, Kraków 2014.


Świat


Sara Ahmed, Willful Subjects, Duke University Press, Durham 2014.

Elisabeth R. Anker, Orgies of Feeling. Melodrama and the Politics of Freedom, Duke University Press, Durham 2014.

Walter Benjamin, Radio Benjamin, red. Lecia Rosenthal, Verso Books, London–Brooklyn 2014.

Eugenie Brinkema, The Forms of the Affects, Duke University Press, Durham 2014.

Giuliana Bruno, Surface. Matters of Aesthetics, Materiality, and Media, University of Chicago Press, Chicago 2014.

Glen Sean Coulthard, Red Skin, White Masks. Rejecting the Colonial Politics of Recognition (Indigenous Americas), University Of Minnesota Press, Minneapolis 2014.

Sean Cubitt, The Practice of Light. A Genealogy of Visual Technologies from Prints to Pixels, MIT Press, Cambridge 2014.

Hannah Feldman, From a Nation Torn. Decolonizing Art and Representation in France, 1945–1962, Duke University Press, Durham 2014.

Devin Fore, Realism after Modernism. The Rehumanization of Art and Literature, MIT Press, Cambridge 2012.

Forensis. The Architecture of Public Truth, red. Forensic Architecture, Sternberg Press, Berlin 2014.

Alexander R. Galloway, Laruelle. Against the Digital, University of Minnesota Press, Minneapolis 2014.

Alexander R. Galloway, Eugene Thacker, McKenzie Wark, Excommunication. Three Inquiries in Media and Mediation, University of Chicago Press, Chicago 2013.

Hanneke Grootenboer, Treasuring the Gaze. Intimate Vision In Late Eighteenth-Century Eye Miniatures, University of Chicago Press, Chicago 2012.

Alexander Kluge, Oskar Negt, History and Obstinacy, Zone Books, Cambridge 2014.

Domenico Losurdo, War and Revolution. Rethinking the Twentieth Century, Verso Books, London–Brooklyn 2014.

Jacques Rancière, Figures of History, Polity, Cambridge 2014.

Jacques Rancière, The Intervals of Cinema, Verso Books, London–Brooklyn 2014.

Jacqueline Rose, Women In Dark Times. From Rosa Luxemburg To Marilyn Monroe, Bloomsbury, London 2014.

Dylan Trigg, The Thing. A Phenomenology of Horror, Zero Books, Winchester–Washington 2014.

Slavoj Žižek, Absolute Recoil. Towards a New Foundation of Dialectical Materialism, Verso Books, London–Brooklyn 2014.