Ruch wprowadzony w obraz. Alexa Wright. GIF z wystawy „Born in 1987. The Animated GIF” http://www.bornin1987.com

GIF – dosłownie – mieni się bogactwem sensów

Różnica

Nieudane popisy, na granicy nominacji do Nagrody Darwina

Powtórzenie bez upadku

GIF reaktywny. Emotikon jako gest

Pomiędzy nadzieją a (nie)spełnieniem

Reading about the situation in Russia. GIF jako komentarz polityczny

Sztuka GIF w galerii. Manuel Fernández, Dolly GIF (2013)

Królewna Śnieżka nigdy nie skończy odkurzania…

Bezinteresowność przestrzeni 3D

Droga w nieskończoność

To tylko GIF

Czernobyl się zdarzy(ł)

Księżniczka Usterka (Glitch) ukazuje swoje groźne oblicze

Akademia Pana Kleksa. Szkoła queerowania