Roch Forowicz, Interception 4, 2011.

Interception to seria artystycznych interwencji w systemy monitoringu CCTV w obszarach miejskich. Przechwycone kamery CCTV wykorzystywane są w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat aktualnych kwestii związanych z nadzorem społecznym.

InterceptionLinz, 2009.

Interception, 2007.

Interception 4, 2011.

Interception, 2007.

Interception 3, 2011.

Interception 5, 2012.

InterceptionLinz, 2009.

Interception 3, 2011.

Interception 3, 2011.

Interception 3, 2011.

Interception 4, 2011. Przechwycona policyjna kamera CCTV stała się częścią instalacji interaktywnej. Obraz zarejestrowany przez kamerę poddawany jest obróbce w czasie rzeczywistym poprzez modyfikację oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Oprogramowanie to rozmywa ludzką twarz, uniemożliwiając tym samym jej identyfikację.

Interception 4, 2011.

Interception 5, 2012.

Interception 5, 2012.

Interception 4, 2011. Pełna dokumentacja cyklu Interception znajduje się na stronie internetowej artysty: www.environment.pl