Michał Pospiszyl

ORCID Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Filozof, teoretyk kultury. Asystent w Zakładzie Filozofii Polityki w ISP PAN. Redaktor Praktyki Teoretycznej kierujący działem filozofia społeczna. W swoich badaniach używa przede wszystkim pojęć z filozofii Waltera Benjamina, Gilles’a Deleuze’a i Giorgio Agambena. Jest autorem monografii Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm. Poza tym publikował m.in. w „Widoku”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Kulturze Współczesnej”, „Praktyce Teoretycznej”, „Kronosie”, „Civitas”.