Wojciech Michera

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski ORCID

Kulturoznawca, dr hab., pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w redakcji kwartalnika „Konteksty” w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się teorią obrazu, ostatnio zaś także dawnymi mikropraktykami pocztowymi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu (2010).