Paula Bruno

ORCID academia.edu

Pracuje na Uniwersytecie w Buenos Aires. Od 2015 roku uczestniczy w pracach zespołu antropologicznego na Uniwersytecie w Buenos Aires w projektach badawczych, wykłada też antropologię kultury wizualnej na Wydziale Filozofii i Literatury. Obecnie pisze doktorat z teorii i historii sztuki (UBA), posiada tytuł magistra z kuratorstwa sztuk wizualnych (UNTREF).