Miłosz Markiewicz

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Historyk sztuki i kulturoznawca. Współredaktor książki Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice 2016). Członek redakcji kwartalnika filozoficznego „The Polish Journal of Aesthetics” (dawniej „Estetyka i Krytyka”) i czasopisma kulturalnego „Fragile”.