Monika Pastuszko

Absolwentka kulturoznawstwa – wiedzy o kulturze w ramach MISH. Studiowała też historię sztuki i polonistykę. Współpracowała z „Res Publiką Nową” i „Przeglądem”. Prowadzi blogwbudowie.blogspot.com.