Do wglądu

Polska

Claire Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, przeł. Jacek Staniszewski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Jan Borowicz, Nagość i mundur. Ciało w filmie III Rzeszy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015.

Max Cegielski, Wielki gracz. Ze Żmudzi na Dach Świata, zdjęcia: Mikołaj Długosz (tylko w wersji papierowej), Karakter, Kraków 2015. Zob. rozmowę Katarzyny Bojarskiej i Katarzyny Czeczot z autorem, „Umarł Mickiewicz, narodził się Grąbczewski…”. O migrowaniu do Orientu i migrowaniu Orientu, „Widok” 2014, nr 7.

Bolesław Chromry, Renata, Korporacja Ha!art, Kraków 2015.

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tysiąc plateau. Kapitalizm i schizofrenia 2, red. Joanna Bednarek, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Emulsja, koncepcja: Marta Przybyło-Ibadullajev, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2015.

Ewa Partum. Nic nie zatrzyma idei sztuki, red. Maria Morzuch, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.

Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna, red. Monika Kozień, Marta Miskowiec, Agata Pankiewicz, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Aleksandra Hirszfeld, Co rządzi obrazem?Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Universitas, Kraków 2015.

Kino epoki nowofalowej.Historia kina, tom 3, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2015.

Leksykon archiwum afektywnego, red. Giulia Palladini, Marco Pustianaz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2015.

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, tom 1, red. Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółkowska; tom 2, red. Daniel Muzyczuk, Magdalena Ziółkowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.

Wojciech Szymański, Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności.Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman, Korporacja Ha!art, Kraków 2015.

Monika Talarczyk-Gubała, Wanda Jakubowska. Od nowa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Frank Lloyd Wright, Architektura nowoczesna. Wykłady, przeł. Dariusz Żukowski, Karakter, Kraków 2016.

Justyna Żelasko, Przygoda w pociągu.Początki polskiego modernizmu filmowego (Has, Kawalerowicz, Konwicki, Kutz, Munk), Korporacja Ha!art, Kraków 2015.

Świat

John Berger, Portraits. John Berger on Artists, Verso, London 2015.

Pierre Boulez, Entretiens avec Michel Archimbaud, Gallimard, Paris 2016.

Kate Evans, Red Rosa. A Graphic Biography of Rosa Luxemburg, Verso, London 2015.

Vilém Flusser, The Surprising Phenomenon of Human Communication, Metaflux Publishing 2016.

Hal Foster, Bad New Days. Art, criticism, emergency, Verso, London 2015.

Kristin Hole, Towards a Feminist Cinematic Ethics:Claire Denis, Emmanuel Levinas and Jean-Luc Nancy, Edinburgh University Press, Edinburgh 2015.

Gil Z. Hochberg, Visual Occupations:Violence and Visibility in a Conflict Zone, Duke University Press, Durham 2015.

Hermann Kappelhoff, The Politics and Poetics of Cinematic Realism, transl. by Daniel Hendrickson, Columbia University Press, New York 2015.

Brian Massumi, Ontopower. War, Powers, and the State of Perception, Duke University Press Books, Durham 2015.

Nicholas Mirzoeff, How to See the World, Pelican, London 2015.

Thomas Nail, The Figure of the Migrant, Stanford University Press, Stanford 2015.

Painting beyond Itself.The Medium in the Post-medium Condition, ed. Isabelle Graw, Ewa Lajer-Burcharth, Sternberg Press, Berlin 2016.

Jemima Repo, The Biopolitics of Gender, Oxford University Press, Oxford 2015.

Kaja Silverman, The Miracle of Analogy, or The History of Photography, Part 1, Stanford University Press, Stanford 2015.

Cecilia Sjöholm, Doing Aesthetics with Arendt.How to See Things, Columbia University Press, New York 2015.

James A. Steintrager, The Autonomy of Pleasure.Libertines, License, and Sexual Revolution, Columbia University Press, New York 2016.

Eyal Weizman, Fazal Sheikh, The Conflict Shoreline:Colonization as Climate Change in the Negev Desert, Steidl Books, Göttingen 2015.

Patrick Wolfe, Traces of History.Elementary Structures of Race, Verso, London 2015.