Łukasz Moll

Łukasz Moll

Filozof i socjolog, obronił doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego rozprawa doktorska dotyczyła granic europejskiego uniwersalizmu w poststrukturalistycznej filozofii polityki. Obecnie jest związany z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie jest głównym wykonawcą w projekcie Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego (dotowanym przez Narodowe Centrum Nauki). Został włączony do uczestników seminarium Étienne'a Balibara w New School of Social Research w Nowym Yorku. Jest członkiem redakcji pisma Praktyka teoretyczna.