O autorach
Abstrakt
Indeksowane metadane
PROJEKT: POWAŻNE STUDIO
Slide Left Slide Right

Zadyma* from series Plague / Zadyma z serii Plaga, 2014
Mixed media / Technika mieszana, 300cm x 420cm x 150cm
* eng: 1. rampage, brawl 2. blizzard, whiteout
Courtesy of the artist and BWA Warszawa / Dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Shtamah #1, 2017
Still from 4K resolution video with sound, 4"35' / Kadr z filmu 4k z dźwiękiem, 4"35'
Courtesy of the artist and BWA Warszawa / Dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Shtamah #3, 2017
Photograph / Fotografia, 125 x 100 cm
Courtesy of the artist and BWA Warszawa / Dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Shtamah #2, 2017
Ash wood flag poles, steel pole holders, dimensions variable / Jesionowe maszty flagowe, stalowe uchwyty flagowe, wymiary zmienne
Installation view at Zachęta National Gallery, Warsaw / Widok instalacji w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa
Courtesy of the artist and BWA Warszawa / Dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Shtamah #5, 2017
Spillikins, resin, approximate dimensions 18 x 35 cm / Patyczki do gry w bierki, żywica, wymiary ok 18 x 35 cm
Courtesy of the artist and BWA Warszawa / Dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Zadyma* from series Plague / Zadyma z serii Plaga, 2014
Mixed media / Technika mieszana, 300cm x 420cm x 150cm
* eng: 1. rampage, brawl 2. blizzard, whiteout
Courtesy of the artist and BWA Warszawa / Dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Consortium of Post-Artistic Practices, Justice is the Guarantee, 2017 / Konsorcjum Praktyk Post-artystycznych, Sprawiedliwość jest ostoją, 2017
Photo: Bartosz Górka, courtesy of the author / Zdjęcie: Bartosz Górka, dzięki uprzejmości autora

Consortium of Post-Artistic Practices, Justice is the Guarantee, 2017 / Konsorcjum Praktyk Post-artystycznych, Sprawiedliwość jest ostoją, 2017
Photo: Bartosz Górka, courtesy of the author / Zdjęcie: Bartosz Górka, dzięki uprzejmości autora

Consortium of Post-Artistic Practices, Justice is the Guarantee, 2017 / Konsorcjum Praktyk Post-artystycznych, Sprawiedliwość jest ostoją, 2017
Photo: Bartosz Górka, courtesy of the author / Zdjęcie: Bartosz Górka, dzięki uprzejmości autora

Consortium of Post-Artistic Practices, Justice is the Guarantee, 2017 / Konsorcjum Praktyk Post-artystycznych, Sprawiedliwość jest ostoją, 2017
Photo: Bartosz Górka, courtesy of the author / Zdjęcie: Bartosz Górka, dzięki uprzejmości autora

Rafał Milach, Nearly All the Roses on the Railings in front of the Sejm, 2017 / Rafał Milach, Prawie każda róża na barierkach przy Sejmie, 2017
Photobook / Książka fotograficzna
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Rafał Milach, Nearly All the Roses on the Railings in front of the Sejm, 2017 / Rafał Milach, Prawie każda róża na barierkach przy Sejmie, 2017
Photobook / Książka fotograficzna
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Rafał Milach, Nearly All the Roses on the Railings in front of the Sejm, 2017 / Rafał Milach, Prawie każda róża na barierkach przy Sejmie, 2017
Photobook / Książka fotograficzna
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing / Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing
https://prcgesturerevival.tumblr.com
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artystki

Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing / Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing
https://prcgesturerevival.tumblr.com
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artystki

Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing / Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing
https://prcgesturerevival.tumblr.com
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artystki

Martyna Miller, PRC Gesture Revival: Black Finger), 2016-ongoing / Martyna Miller, PRC Gesture Revival, 2016-ongoing
https://prcgesturerevival.tumblr.com/blackfinger
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artystki

Martyna Miller, PRC Gesture Revival: Verna (Intervention of Nadia Tumidajska in Katowice, Off Muzeum exhibition 298 111), 2017 / Martyna Miller, PRC Gesture Revival: Verna (Interwencja Nadii Tumidajskiej w Katowicach, wystawa 298 111 w ramach projektu Off Muzeum), 2017
https://prcgesturerevival.tumblr.com/verna
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artystki

Witek Orski, Stop Jam From the Shop, 2017 / Witek Orski, Stop Dżemu ze Sklepu, 2017
http://stopdzemuzesklepu.pl
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Witek Orski, Stop Jam From the Shop, 2017 / Witek Orski, Stop Dżemu ze Sklepu, 2017
http://stopdzemuzesklepu.pl
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Witek Orski, Stop Jam From the Shop, 2017 / Witek Orski, Stop Dżemu ze Sklepu, 2017
http://stopdzemuzesklepu.pl
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Witek Orski, Stop Jam From the Shop, 2017 / Witek Orski, Stop Dżemu ze Sklepu, 2017
http://stopdzemuzesklepu.pl
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Witek Orski, Stop Jam From the Shop, 2017 / Witek Orski, Stop Dżemu ze Sklepu, 2017
http://stopdzemuzesklepu.pl
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Tytus Szabelski, Protest Activities, 2017 / Tytus Szabelski, Działania Protestacyjne, 2017
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Tytus Szabelski, Protest Activities, 2017 / Tytus Szabelski, Działania Protestacyjne, 2017
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Tytus Szabelski, Protest Activities, 2017 / Tytus Szabelski, Działania Protestacyjne, 2017
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Tytus Szabelski, Protest Activities, 2017 / Tytus Szabelski, Działania Protestacyjne, 2017
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Tytus Szabelski, Protest Activities, 2017 / Tytus Szabelski, Działania Protestacyjne, 2017
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty

Tytus Szabelski, Protest Activities, 2017 / Tytus Szabelski, Działania Protestacyjne, 2017
Courtesy of the artist / Dzięki uprzejmości artysty